Rad s polaznicima je individualan dok cijela grupa, uz vodstvo profesora, uči i gledajući i komentirajući radove drugih polaznika. Opuštena atmosfera i pozitivno ozračje, te potpora nastavnika i kolega polaznika gotovo uvijek rezultira uspjehom u naobrazbi i razvijanju talenta. Pozivamo vas da se pridružite tečajevima u našem Centru i otkrijete umjetnika u sebi!

Uvod

Rad sa polaznicima je individualan, a cijela grupa uči i gledajući druge polaznike, međusobno komentirajući radove i sl. Takva opuštena atmosfera sa pozitivnim “vi to možete“ ozračjem gotovo uvijek rezultira uspjehom u naobrazbi i razvijanju talenta. Pozivamo vas da se pridružite nasem Centru i otkrijete umjetnika u sebi!

Znanje

  • Polaznici tijekom programa polako uče samostalnu korekturu i kao takvi su sposobni samostalno oblikovati svoje radove.
  • Polaznik svakim svojim novim radom nauči određene načine oblikovanja i gledanja te služenja alatom.

Semestri

Semestar Trajanje Opis
1 rujan - veljača Keramički osnovni materijal. Priprema gline za rad. Dodaci glini. Keramički alati. Formiranje pune forme. Keramička peć. Kompozicija plohe. Realizacija plohe, keramička pločica.
2 veljača - lipanj : Crtanje i modeliranje keramičke šuplje forme i šablone za formu. Angoba.
3 rujan - veljača Keramička kutija. Keramička figura. Oksidi. Glazure: prozirne i pokrivne.
4 veljača - lipanj Tehnika majolika. Emajli. Ukrasni privjesci. Složenija i slobodna keramička forma.

Kako se upisati

Informacije o upisima možete dobiti kontaktiranjem Centra, osobnim dolaskom ili putem online forme.

Upit i prijava za upise