22 lip.

  • By czlogz
  • In Novosti
  • Comments Off

Čestitamo našim polaznicima na uspješno završenom semestru i  zahvaljujemo svim posjetiteljima na sudjelovanju u  otvorenju  Izložbe.

Godišnja izložba radova polaznika Centra za likovni odgoj Grada Zagreba otvorena je 20. lipnja u 19 h.
Kao i dosad izloženi su najbolji radovi naših polaznika s tečajeva slikarstva, keramike i kiparstva. Selekciju su napravili voditelji tečajeva, koji su cijelu godinu radili s polaznicima.
Riječ je o pedesetak radova koji su nastajali tijekom zimskog i ljetnog semestra 2017/18. Primjećen je veliki napredak u radovima novih polaznika, kao i održavanje kvalitete i daljnji razvoj
likovnog izričaja u naših “starih”, dugogodišnjih polaznika. Posebno bih istaknuo radove Majde Bikić Salarić koja je zastupljena u sve tri likovne discipline, zatim sliku Anje Prinz Kekuš, grafiku Emire Kulenović…
Može se zaključiti da su i ove godine radovi polaznika bili na visokoj razini i sigurno predstavljaju bitni doprinos likovnom amaterizmu u gradu Zagrebu, kao i značajnu edukaciju naših sugrađana u upoznavanju i shvaćanju likovnog izraza.
Rade Jarak