Centar za likovni odgoj Grada Zagreba  nastoji svoje internetske stranice www.czlogz.hr i www.mzk.czlogz.hr učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća .

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na  internetske stranice www.czlogz.hr i www.mzk.czlogz.hr 

Stupanj usklađenosti 
Mrežne stranice www.czlogz.hr i www.mzk.czlogz.hr djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike nemaju prikladan opis
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7.9.2020.prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Centra za likovni odgoj Grada Zagreba .

Izjava je zadnji put preispitana 7.9.2020.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba  će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste  Centar za likovni odgoj Grada Zagreba.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Centar za likovni odgoj Grada Zagreba  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@czlogz.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.