U tijeku je savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Centra za likovni odgoj Grada Zagreba.

U postupku savjetovanja možete sudjelovati ispunjavanjem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću. Ispunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 29.06.2017. na adresu elektronske pošte: info@czlogz.hr ili na adresu Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10000 Zagreb.

Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Ana Diana Širić Jovović, e-mail: info@czlogz.hr, telefon: (01) 4824-270

PDF: Nacrt_Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

WORD: Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnoscu