18 pro.

  • By czlogz
  • In Novosti
  • Comments Off

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA

UPISI U LJETNI SEMESTAR 2019. POČINJU 15.01.2019.

zimski semestar traje od 31.01.2019.

Molimo polaznike da u toku siječnja 2019. iskoriste sve upisane sate jer se neiskorišteni sati ne mogu prebaciti u ljetni semestar.

RADNO VRIJEME PONEDJELJAK – PETAK 08:00 DO 20:00 ravnatelj Nikša Lalin, ak.slikar tajnica Helena Šimunović voditelji tečajeva: Rade Jarak, ak.slikar Marija Kokeza Roginić, mag.grafike Jelena lovrec, mag.grafike Ivan Marković, mag.slikarstva Ana Diana Širić Jovović, ak.kiparica Leonardo Dokša, mag.kiparstva Tel. 01/4824-270

mail adresa: info@czlogz.hr